Gastzanger worden bij de voorjaarsconcerten in 2022?

U kunt gastzanger worden bij de voorjaarsconcerten op 9 en 10 april 2022 als u koorervaring heeft.
Het concert wordt in samenwerking met de harmonie uit Gassel gegeven. Ook zal er een spectaculaire  lasershow zijn.
De kosten bedragen € 25 bij inschrijving te voldoen op Rabobanknummer IBAN NL 25 RABO 0117 1935 50 t.n.v. "Stadskoor Grave" te Grave onder vermelding van "Gastzanger 2022"

De repetities voor de voorjaarsconcerten zijn iedere maandag van 19.30 uur tot 21.30 uur in 
Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave 

U kunt zich opgeven als gastzanger tot 1 januari 2022.

Wilt u zich opgeven of nadere informatie, klik dan op contact en vul het contactformulier in of neem contact op met via janpoodt48@gmail.com of trudydegen@ziggo.nl.