Gastzanger worden bij de jubileumconcerten in 2020.

U kunt gastzanger worden bij de jubileumconcerten als u koorervaring heeft.
De kosten bedragen € 25 bij inschrijving te voldoen op Rabobanknummer IBAN NL 25 RABO 0117 1935 50 t.n.v. "Stadskoor Grave" te Grave onder vermelding van "Gastzanger 2020"

De repetities voor de jubileumconcerten zijn iedere maandag van 20.00 uur to 22.00 uur.
Eerste repetitie start op 6 januari 2020.

Wilt u zich opgeven of nadere informatie, klik dan op contact en vul het contactformulier in of belt u met Trudy Degen 06-40796174.