"Stadskoor Grave" geeft gratis cursus koorscholing.

Start van de eerstvolgende cursus nog onbekend. 
Voor nadere informatie klik op contact en vul het contactformulier in of belt u naar 06-40796174

			
Waarom cursus koorscholing?
Zingen is leuk, ontspannen en gezond!
Om dat te kunnen blijven doen, is het van belang dat ieder koorlid zich ook enigszins verdiept in de techniek van het zingen en leert om het gehoor goed te gebruiken tijdens het zingen.
Om lid te worden/zijn van een koor worden doorgaans geen specifieke muzikale eisen gesteld en is daardoor breed toegankelijk. Veel koorleden beschikken vaak dan ook niet over algemene muziek theoretische kennis. 
Naast het instuderen van de muziekstukken dient er genoeg tijd over te blijven om fijn te zingen en aan de muzikale afwerking te werken. Belangrijk hierbij is dat de leden beschikken over elementaire muziekkennis en basiszangtechnieken.
De koorscholing bij "Stadskoor Grave" is erg praktisch gericht en wordt gegeven in klein groepsverband. Praktische handvatten worden aangereikt hoe u effectief uw partij kunt instuderen en zangtechnieken, wat tevens ten goede komt aan de levensduur van uw stem, kunt toepassen.
Bovendien wordt ’n actueel muziekstuk dat door "Stadskoor Grave" wordt gezongen ingestudeerd.