Bestuur
Voorzitter Timothy Kenyon-Jackson:
Voorzitter
Secretaris Trudy Degen
Secretaris / concertco├Ârdinator
e-mail: stadskoorgrave@gmail.com
Penningmeester Jan Poodt
Penningmeester
Algemeen bestuurslid Marijke van Heyster
Bestuurslid / notulist
Algemeen bestuurslid Jeanne Thijssen
Bestuurslid / lief en leed