Financiële informatie
Contributie
De contributiebetaling geschiet vanaf de 1ste van de maand aansluitend aan de inschrijving als aspirant-lid. Na 3 maanden wordt de toelating als gewoon-lid door het bestuur bekend gemaakt.
De contributie bedraagt € 15,00 per maand en wordt vooruit per bank bij voorkeur via automatische periodieke overboeking voldaan. U kunt ook per kwartaal of per jaar de overboeking doen.

Concertmappen en koorwerken
Alle (aspirant-)leden ontvangen concertmappen en koorwerken. Deze blijven eigendom van het "Stadskoor Grave" en worden in bruikleen gegeven aan de (aspirant-)leden en moeten na beëindiging van het lidmaatschap weer worden ingeleverd. 

Feest
Ieder jaar wordt er voor alle (aspirant-)leden en partners een feest georganiseerd. De kosten van dit feest worden geheel of gedeeltelijk over de deelnemers omgeslagen. Deze bijdrage wordt op verzoek van de feestcommissie contant afgerekend gelijktijdig met de schriftelijke opgave als deelnemer. 

Wijze van betaling
De betalingen (exclusief het feest) dienen per bank plaats te vinden o.v.v. contributie op 
Rabobanknummer IBAN NL 25 RABO 0117 1935 50 t.n.v. Stadskoor Grave te Grave.