Commissies
In onze vereniging kunnen op verzoek van het bestuur ter ondersteuning van de werkzaamheden commissies worden samengesteld.
Deze commissies worden door het bestuur benoemd voor een eenmalige gebeurtenis of voor structurele werkzaamheden.
Op dit moment zijn actief:
  ->de feestcommissie
  ->de sponsorcommissie
De PR en concertorganisatie wordt door de leden van het bestuur uitgevoerd.